ZEBRANIA ORAZ DZIEŃ OTWARTY ONLINE

Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie z dyrektorem szkoły, zebrania z wychowawcami oraz dzień otwarty, które odbędą się 27 października 2020 w nowej formule, czyli online.

www.salezy.pl

Szczegółowy plan spotkań oraz instrukcja dotycząca sposobu dołączania do nich została przesłana do Rodziców i jest dostępna w e-dzienniku Librus. Zapraszamy zatem do odczytania wiadomości od wychowawców, dyrekcji szkoły oraz do zapoznania się z ich treścią. 

Do zobaczenia podczas spotkań on-line.

Dyrekcja szkoły