E-EDUKACJA

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do korzystania z witryn przygotowanych przez nauczycieli w ramach realizacji zadań edukacyjnych w domu.

Ze względu na to, że przygotowanie odpowiednich materiałów wymaga czasu, witryny poszczególnych klas będą systematycznie uzupełniane.

Przypominam, że zgodnie z zaleceniami Pana Ministra Edukacji, czas spędzany w domu nie jest czasem "wakacyjnym", ale inną formą realizacji zadań edukacyjnych.

W miarę upływu czasu, nauczyciele będą także weryfikować postępy w nauce domowej.

Dziękujemy z dar 1 %!

W bieżącym roku, dzięki przekazaniu na rzecz ZSS w Legionowie 1 % podatku, mogliśmy wzbogacić bazę dydaktyczną o 4 mikrofony, które doskonale sprawdzają się na scenie. Kto uczestniczył w akademiach, spotkaniach, przedstawieniach teatralnych czy konkursach wokalnych, ten z pewnością wie, jak ważne jest "dobre słyszenie sceny". Zakupiony sprzęt ogromnie nam te zadanie ułatwi, gdyż kilka osób będzie niejako "połączonych" z mikrofonem.