Salezjańskie Talenty - wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim "Witaj Majowa Jutrzenko"

Organizatorami Konkursu było Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi. Konkurs był zorganizowany w celu:

- krzewienia i podtrzymywania wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych,

- przypomnienia trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów,

- ukazania dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich,

- zaakcentowania niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,

Konkurs InstaLogik III edycja 2021/22

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany był w całości on-line. Każdy uczeń otrzymał własne konto, na którym rozwiązywał zadania. Konkurs organizowany był przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.