Historia szkoły

Na początku były spotkania grupy entuzjastów utworzenia w Legionowie szkoły katolickiej.   W gościnnym saloniku państwa Aurelii i Marka Stachurskich odbywały się prawdziwe „burze mózgów", rodziły pomysły, które niezmordowana pani Aurelia usiłowała „sprzedawać” z jednej strony Warszawskiej Inspektorii Księży Salezjanów, a z drugiej władzom samorządowym Legionowa. W mojej świadomości to właśnie Jej upór oraz życzliwe podejście prezydenta Legionowa  Andrzeja Kicmana, a także starania pani doktor Iwony Górskiej i pani senator Ligii Urniaż-Grabowskiej przy poparciu całej grupy inicjatywnej, doprowadziły do powołania latem 1998 roku Salezjańskiego Liceum ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Legionowie.

Mianowany przez Inspektorię Salezjańską dyrektor szkoły ks. Dariusz Matuszyński sprawnie przeprowadził procedurę naboru uczniów i 1 września w kościele pw. św. Jana Kantego (,,na Górce''), na uroczystej mszy św., sześćdziesiątka świeżo upieczonych licealistów rozpoczęła swą edukację. Zaraz następnego dnia uczniowie i większość grona nauczycielskiego udali się do Czerwińska, gdzie w salezjańskim klasztorze miały miejsce zajęcia integracyjne i organizacyjne - przede wszystkim podział na klasy ,,A'' i ,,B" oraz wzajemne zapoznanie się młodzieży z wychowawcami i nauczycielami.

Fragment książki  Nasze 10 lat,
Zespół redakcyjny:
Bożena Ziółek
Katarzyna Mastalerczuk
Ks. Krzysztof Woźniak