DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SLO

STATUT SSP

ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021 DYREKTORA ZSS W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII Z 14.05.2021 r.

SZKOLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EM i EÓ W ZSS W 2021r.

HARMONOGRAM SPRAWDZIANU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASY IV-VIII

HARMONOGRAM SPRAWDZIANU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASY I-III

ZESPOŁY NADZORUJĄCE SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASY IV-VIII

ZESPOŁY NADZORUJĄCE SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KLASY I-III

ZESPOŁY NADZORUJĄCE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021

ZESPOŁY NADZORUJĄCE EGZAMIN MATURALNY 2020/2021

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W ZSS

RAMOWY PLAN NAUCZANIA_p. Marta Lipka_SSP_17

RAMOWY PLAN NAUCZANIA_p.  Aneta Świderska_SSP_18

RAMOWY PLAN NAUCZANIA_p. Sylwia Sawicka_SSP_19 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA_p. Maciej Witkowski_SSP_20

RAMOWY PLAN NAUCZANIA KLASY IV-VIII_SSP_21

RAMOWY PLAN NAUCZANIA _p. Anna Przybyłkowska_ SSP_19

RAMOWY PLAN NAUCZANIA _p. Anna Majewska_SSP_20

RAMOWY PLAN NAUCZANIA KLASY I-III_SSP_21

ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021 DYREKTORA ZSS W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII Z 12.03.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021 DYREKTORA ZSS W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII Z 1.02.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021 DYREKTORA ZSS W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII Z 15.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020/2021 DYREKTORA ZSS O NADZORZE EPIDEMIOLOGICZNYM DLA KLAS: 4a, 5a, 6a i 7a

ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 DYREKTORA ZSS W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SSP_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SLO_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SSP_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SLO_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SSP_SLO_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SSP_SLO_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SSP_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE_SLO_ZESPÓŁ NAUCZYCIELI KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE_EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO_PROFILAKTYCZNY 2020/2021

PLAN PRACY SZKOŁY I KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021