INNOWACJA SZACHOWA

„Myślę, przewiduję, wykonuję czyli strategie w działaniu. Edukacja przez szachy” w naszej szkole klasa druga jest objęta innowacją pedagogiczna, w zakresie nauki gry w szachy. 1 godzina zajęć tygodniowo, od pierwszej klasy szkoły podstawowej przez trzy lata. Dzieci poznają grę od podstaw poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, ogólnodostępnych programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, kolorowanek, rysunków, opowiadań.

 Innowacja „Myślę, przewiduję, wykonuję, czyli strategie w działaniu. Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej, jak również wychodzi naprzeciw stawianym przez MEN priorytetom w zakresie kształcenia i rozwijania kompetencji matematycznych uczniów. Ma wpływ na kształtowanie osobowości dzieci.

Powiedzenie „Niewiele rzeczy na świecie może tak jak królewska gra w szachy nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji”.  

Powszechnie wiadomo jak wielki wpływ  na ogólny rozwój intelektualny i psychiczny dzieci maja szachy.

Poniżej niektóre z nich:

 • królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów,
 • szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej,
 • gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, 
 • określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia,
 • uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji, 
 • wyprowadzania kierunków od siebie i innych osób,
 • określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji,
 • rozwija myślenie dywergencyjne,
 • uczy przewidywania strategii działania,
 • dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia,
 • uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji,
 • trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu,
 • gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika,
 • młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi,
 • szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, 
 • dzięki grze w szachy dziecko nabywa odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób radzić sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, wytrwałości,
 • szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie

 

Opracowanie: Anna Przybyłkowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, historii, wychowania do życia w rodzinie