Pracownicy

ks. Krzysztof Pawlukowski - dyrektor szkoły, nauczyciel religii,
p. Agnieszka Filipowicz - wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego,
ks. Robert Bednarski - pedagog, nauczyciel religii,
ks. Adam Malak - kierownik administracyjny, nauczyciel religii,
p. Anna Mazurkiewicz - psycholog,
p. Elżbieta Piętak - logopeda,
p. Anna Augustyniak - pielęgniarka,
p. Piotr Badura - nauczyciel informatyki i wiedzy o społeczeństwie,
p. Barbara Chudolińska - nauczyciel matematyki,
p. Urszula Czapska - nauczyciel języka niemieckiego,
p. Emil Czubachowski - nauczyciel EDB,
p. Jolanta Dobrowolska - nauczyciel matematyki,
p. Janina Holnicka-Szulc - sekretarka,
p. Maria Labuda - nauczyciel muzyki,
p. Magdalena Lewandowska - nauczyciel chemii,
p. Jaśmina Kadrow-Kurzeja - nauczyciel języka polskiego,
p. Hanna Karaś - księgowa,
p. Barbara Kieliszczyk – prowadząca sklepik,

p. Anna Kiełczewska - nauczyciel doradztwa zawodowego i świetlicy,
p. Urszula Kowalczyk - pracownik personelu sprzątającego,
p. Marta Lipka - nauczyciel języka angielskiego,
p. Andrzej Lipniacki - nauczyciel biologii i przyrody,
p. Barbara Łączyńska - nauczyciel chemii i techniki,
p. Anna Majewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz,
p. Bogumił Maraszek - konserwator,
p. Katarzyna Obidzińska - nauczyciel matematyki,
p. Małgorzata Paderewska - nauczyciel historii,
p. Bronislav Petrushak - nauczyciel wychowania fizycznego,
p. Włodzimierz Petrushak - nauczyciel wychowania fizycznego,
p. Anna Przybyłkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii i wychowania do życia w rodzinie,
p. Małgorzata Sajnóg - nauczyciel świetlicy,
p. Edmund Seledyn - nauczyciel fizyki,
p. Anna Serafin - nauczyciel języka polskiego,
p. Elżbieta Sieradzan - pracownik personelu sprzątającego,
p. Aneta Świderska - nauczyciel języka angielskiego i geografii, opiekun Samorządu Uczniowskiego,
p. Katarzyna Teller-Wesołowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny,
p. Agnieszka Walewska-Żurek - nauczyciel języka francuskiego i języka hiszpańskiego,
p. Agnieszka Wodowska - nauczyciel języka angielskiego,
p. Ewa Wójcik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki,
p. Teresa Zielińska - pracownik personelu sprzątającego.