Pracownicy

DYREKCJA SZKOŁY

ks. mgr Krzysztof Pawlukowski SDB

dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Filipowicz

wicedyrektor szkoły

 

SALEZJANIE

ks. mgr Krzysztof Pawlukowski SDB

ks. mgr Adam Malak SDB

ks. mgr Robert Bednarski SDB

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Anna Majewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Przybyłkowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Wójcik

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Teller-Wesołowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Sajnóg

nauczyciel świetlicy

mgr Julita Gałązka

nauczyciel świetlicy

mgr Jolanta Jannasz

nauczyciel świetlicy

mgr Aleksandra Baj

nauczyciel świetlicy 

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYCH

mgr Jaśmina Kadrow-Kurzeja

nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Przybyłkowska

nauczyciel historii

mgr Anna Gogolewska

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Marta Lipka

nauczyciel języka angielskiego

mgr Aneta Świderska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Filipowicz

nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Wodowska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Ruben Lopez Fernandez

nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Anna Majewska

nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Pyrgiel

nauczyciel języka angielskiego

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

mgr Jolanta Dobrowolska

nauczyciel matematyki

mgr Ewa Dmowska-Broniak

nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Owczarczyk

nauczyciel informatyki

mgr Julita Gałązka

nauczyciel biologii

mgr Aneta Świderska

nauczyciel geografii

mgr Katarzyna Kozarzewska-Terlecka

nauczyciel fizyki i chemii

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POSTAWY

ks. mgr Krzysztof Pawlukowski SDB

nauczyciel religii

ks. mgr Adam Malak SDB

nauczyciel religii

ks. mgr Robert Bednarski SDB

nauczyciel religii

mgr Anna Przybyłkowska

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Anna Kiełczewska

nauczyciel doradztwa zawodowego

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH

mgr Ewa Wójcik

nauczyciel plastyki

mgr Maria Labuda

nauczyciel muzyki

mgr Beata Guzek

nauczyciel techniki

mgr Bronislav Petrushak

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Włodzimierz Petrushak

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Emil Czubachowski

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ks. mgr Robert Bednarski SDB

pedagog

mgr Agnieszka Pyrgiel

pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

 mgr Małgorzata Owczarczyk

psycholog

mgr Katarzyna Teller-Wesołowska

terapeuta pedagogiczny

mgr Elżbieta Piętak

logopeda

 

POZOSTALI PRACOWNICY

p. Barbara Słomczyńska

sekretarz szkoły

p. Julita Gałązka

administrator e-dziennika i G-Suite

ks. Adam Malak SDB

kierownik administracyjny

p. Hanna Karaś

księgowość, kadry

p. Anna Augustyniak

pielęgniarka

p. Urszula Kowalczyk

pracownik personelu sprzątającego

p. Elżbieta Sieradzan

pracownik personelu sprzątającego

p. Teresa Zielińska

pracownik personelu sprzątającego

p. Bogumił Maraszek

konserwator

p. Barbara Kiliszczyk

sklepik