REKRUTACJA DO SSP - KLASY IV-VIII 2024/25

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas IV-VIII w Salezjańskiej Szkole Podstawowej na rok szkolny 2024/25.

REKRUTACJA 2024/2025

Salezjańska Szkoła Podstawowa w Legionowie rozpoczęła rekrutację także do klas IV-VIII na rok szkolny 2024/2025. Zapraszamy rodziców i kandydatów do zapoznania się z zasadami naboru i ustalonymi datami. Szczególną okazją do poznania szkoły będzie święto  naszego patrona – św. Jana Bosko – i dni otwarte. Zachęcamy Was do udziału w tych wydarzeniach, przygotowanych przez naszą szkolną wspólnotę. Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i z radością czekamy na Was. Prosimy też o zaglądanie na naszą stronę: salezy.pl

 

ZAPRASZAMY  NA  ŚWIĘTO  PATRONA  SZKOŁY,
31 stycznia 2024 r.

 godz. 18.00 – Msza św. w parafii pw. św. Jana Kantego, po Mszy – przejście do szkoły;

ok. godz. 19.20 – przedstawienie teatralne na sali gimnastycznej (20 min.);

przed zakończeniem spotkania – poczęstunek.

 


ZAPRASZAMY  NA  DNI  OTWARTE

10 lutego

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

24 lutego

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

7 marca

 (czwartek, godz. 17:00 - 19:00)

 

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE  KWALIFIKACYJNE

 

od 8 stycznia

do 19 marca,
do godziny 14:00

 

Złożenie kompletu odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SSP),

Ø  Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Dwie fotografie,

Ø  Opinia/orzeczenie – w przypadku, kiedy taki dokument wydała poradnia PP,

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy,

Ø  Opinia obecnego wychowawcy,

Ø  Opinia obecnego katechety szkolnego lub ks. proboszcza,

Ø  Oceny za pierwsze półrocze obecnej klasy,
(nabór w drugim półroczu)

 

 

Opłata rekrutacyjna (500 zł) w księgowości Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek (w księgowości szkoły).

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

 

od 12 lutego

do 19 marca

(z możliwością przedłużenia)

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy będzie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

19 marca

Weryfikacja wymaganych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

 21 marca

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału będzie dostępny na stronie szkoły od 9 lutego)

25 marca,

do godziny 14:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 25 do 26 marca,
do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

od 26 do 27 marca
lub od 8 do 10 kwietnia

Podpisanie Umowy o nauczanie.

W przypadku zgłaszania się kolejnych kandydatów na rok szkolny 2024/2025
do poszczególnych klas IV – VIII SSP, szkoła przedłuży termin rekrutacji.