REKRUTACJA DO SSP - KLASY I-III 2023/24

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO KLAS I - III W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W LEGIONOWIE.

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas I-III na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.


ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 
 

5 Stycznia

 (czwartek, godz. 18:00) Jasełka
dla kandydatów i rodziców

4 Lutego

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

4 Marca

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)


 ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 
 

od 9 stycznia

do 28 kwietnia,
do godziny 14:00

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,

Ø  Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Dwie fotografie,

Ø  Opinie/orzeczenia wydane przez PPP
(dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

Ø  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole),

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy
(dla kandydatów do klas II – III),

Ø  Opinia wychowawcy
(dla kandydatów do klas II – III),

Ø  Opinia katechety
(dla kandydatów do klas II – III),

Ø  Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

 

 Powyższe uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.


 ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
 

od 13 marca

do 28 kwietnia

(z możliwością przedłużenia)

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

do 28 kwietnia,

do godziny 14:00

 

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument wystawia przedszkole)

 

od 26 do 28 kwietnia

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

 4 lub 5 maja

(planowany jest jeden dzień, po południu)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału będzie dostępny na stronie szkoły do 24 marca)

9 maja,

do godziny 14:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 9 do 12 maja,
do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.
(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

 

Podpisanie Umowy o nauczanie.
(termin zostanie podany później)