Kalendarium

WYDARZENIA

TERMINY

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023

I półrocze

od 4 września 2023

do 12 stycznia 2024

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2024

II półrocze

od 29 stycznia 2024

do 21 czerwca 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024

Terminy klasyfikacji:

·      śródrocznej

·      rocznej/końcowej

9 stycznia 2024

18 czerwca 2024

Adwentowy dzień skupienia

22 grudnia 2023

Rekolekcje wielkopostne

11 - 13 marca 2024

Egzamin ósmoklasisty – termin główny

14 – 15 – 16 maja 2024

Dodatkowe dni

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

2, 3 listopada 2023

2,14,15,16,31

maja 2024

20 czerwca 2024

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024

 

TERMINY ZAPOZNANIA UCZNIÓW I RODZICÓW Z WAŻNYMI DOKUMENTAMI SZKOŁY  / KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA

do

15.09.2023

Przekazanie informacji uczniom informacji o wymaganiach edukacyjnych, w tym o zasadach oceniania.

do

30.09.2023

Zamieszczenie na stronie salezy.pl najważniejszych dokumentów szkoły.

08.12.2023

Ostateczny termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach negatywnych z zajęć edukacyjnych.

05.01.2024

Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

09.01.2024

Śródroczna rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

29.05.2024

Ostateczny termin przekazania informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

07.06.2024

Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i końcowych.

18.06.2024

Końcoworoczna i końcowa rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 (środa)

 

Święto Pracy – 1 maja 2024 (środa)

Święto Konstytucji – 3 maja 2024 (piątek)

Boże Ciało – 30 maja 2024 (czwartek)

 

TERMINARZ ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW

4 września 2023 - wtorek

18.00 – spotkanie Rodziców z ks. dyrektorem

18.45 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas

24 października 2023 - wtorek

18.00 – spotkanie Rodziców z ks. dyrektorem. Konferencja dla Rodziców: "Postawy rodzicielskie a zadowolenie z małżeństwa. Czyli jakimi jesteśmy rodzicami a jakimi małżonkami..."

18.45 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas

28 listopada 2023 - wtorek

18.00 – spotkanie Rodziców z ks. dyrektorem. Konferencja dla Rodziców: "Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. O roli Ojca w rozwoju dziecka."

18.45 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas

19.30 – dzień otwarty

19 marca 2024 - wtorek

18.00 – spotkanie Rodziców z ks. dyrektorem. Konferencja dla Rodziców: "Rodzina a umiejętności społeczne dziecka."  AKTUALIZACJA: STANDARDY  OCHRONY MAŁOLETNICH. 

18.45 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas

23 kwietnia 2024 - wtorek

(AKTUALIZACJA)

18.00 – spotkanie Rodziców z ks. dyrektorem. Konferencja dla Rodziców: "Małe dzieci i wielkie technologie. Wpływ technologii wysokich na rozwój dziecka."

18.45 – spotkania Rodziców z wychowawcami klas

19.30 – dzień otwarty