G-Suite for Education - ochrona prywatności

W ramach rozwijania umiejętności cyfrowych uczniów, a także kształtowania "kompetencji kluczowych" szkoła współpracuje z Google.  Poniżej została umieszczona nota informująca o zakresie zbierania danych przez Google w ramach współpracy

 

Informacje dotyczące ochrony prywatności znajdują się na stronie:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

 

 

G-SUITE DLA SZKÓŁ I UCZELNI

Co to jest G-Suite dla Szkół i Uczelni?

G-Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy,
w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza
i czatu. Oprócz zestawu podstawowego dostępnych jest też
wiele dodatkowych usług Google.

Informacje o podstawowych narzędziach z G-Suite dla Szkół i Uczelni znajdziesz na stronie dotyczącej G-Suite dla szkół podstawowych i średnich

 

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRYWATNOŚCI W G-SUITE FOR EDUCATION

Te informacje na temat ochrony prywatności mają na celu poinformowanie użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni oraz rodziców o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu i co z nimi robimy. Zawarte są tutaj informacje o polityce prywatności G-Suite dla Szkół i Uczelni oraz podsumowanie najważniejszych zasad Polityki prywatności Google wraz z dodatkowymi przykładami i wyjaśnieniami. Warto poświęcić chwilę, by przeczytać te Informacje oraz Politykę prywatności Google, które odnoszą się do kont G-Suite dla Szkół i Uczelni.

Jakie dane zbieramy

Konto G-Suite dla Szkół i Uczelni to konto Google tworzone i zarządzane przez szkołę i przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli. Podczas tworzenia takiego konta szkoła może podać Google pewne dane osobowe uczniów i nauczycieli – takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail czy hasło. Szkoła może też podać dodatkowy adres e-mail, telefon lub adres domowy. Google może również zbierać dane osobowe bezpośrednio od użytkowników kont G-Suite dla Szkół i Uczelni, takie jak numer telefonu, zdjęcie profilowe lub inne informacje zapisane na koncie G-Suite dla Szkół i Uczelni.

Google zbiera też informacje związane z używaniem usług Google. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu użytkownika;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji zbierane różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie lub podobne dane używane do zbierania i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takie jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

 1. Usługi podstawowe G-Suite dla Szkół i Uczelni
 2. Usługi podstawowe G-Suite dla Szkół i Uczelni („Usługi podstawowe”) są wymienione w Podsumowaniu usług i obejmują Gmaila, Kalendarz, Classroom, Kontakty, Dysk, Dokumenty, Formularze, Grupy dyskusyjne, Arkusze, Witryny, Prezentacje, Talk/Hangouts, Vault i Synchronizację Chrome. Usługi te są udostępniane szkole zgodnie z Umową G-Suite dla Szkół i Uczelni oraz (w stosownych przypadkach) z Aneksem o przetwarzaniu danych. Użytkownicy i rodzice mogą skontaktować się z pracownikami szkoły, by dowiedzieć się, czy szkoła podpisała Aneks o przetwarzaniu danych.
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane w ramach Usług podstawowych są używane tylko do udostępniania tych Usług. Google nie wyświetla reklam w Usługach podstawowych ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych Usług do celów reklamowych.
 4. Wszystkie usługi Google
 5. Oprócz Usług podstawowych użytkownicy G-Suite dla Szkół i Uczelni mogą też korzystać z innych, ogólnodostępnych usług Google, takich jak Mapy Google, Blogger czy YouTube. Są to „Usługi dodatkowe”, ponieważ nie należą do pakietu Usług podstawowych.
 6. W Polityce prywatności Google szczegółowo opisano ogólne zasady korzystania przez usługi Google z danych użytkowników, w tym użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni. Mówiąc w skrócie, dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej produktów. Używamy tych informacji także po to, by oferować użytkownikom treści lepiej dopasowane do ich potrzeb (np. trafniejsze wyniki wyszukiwania). Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.
 7. Google może wyświetlać użytkownikom G-Suite dla Szkół i Uczelni reklamy podczas korzystania przez nich z Usług dodatkowych. W przypadku użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G-Suite dla Szkół i Uczelni) do wyświetlania reklam kierowanych. Dotyczy to zarówno Usług podstawowych, jak i innych usług Google używanych na koncie G-Suite dla Szkół i Uczelni.

Dowiedz się więcej o Usługach podstawowych i dodatkowych dostępnych dla użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni.

Informacje udostępniane przez użytkowników

Szkoła może zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google. Użytkownicy naszych usług mogą udostępniaćusuwać treści na wiele różnych sposobów.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Udostępnianie za zgodą użytkownika. Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli uzyskamy zgodę użytkownika lub jego rodziców.
 • Udostępnianie administratorom G-Suite dla Szkół i Uczelni. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mają dostęp do informacji zapisanych na kontach Google użytkowników w danej szkole lub domenie.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Udostępniamy dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli żywimy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie i ujawnienie są niezbędne, aby:
 1. zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
 2. egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
 3. wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 4. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez prawo.

Informacje niezawierające danych osobowych możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące powiązane witryny. Możemy na przykład opublikować dane, by pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

Przejrzystość i możliwość wyboru

Oferujemy wiele opcji, dzięki którym użytkownicy G-Suite dla Szkół i Uczelni mogą świadomie zdecydować, jak ich dane będą używane w usługach Google. W zależności od ustawień włączonych przez szkołę użytkownicy mogą wykorzystać różne opcje opisane w Polityce prywatności, takie jak Zarządzanie aktywnością w Google, by zarządzać swoją prywatnością i danymi. Dodatkowe informacje dla uczniów, rodziców i administratorów są dostępne w Centrum ochrony prywatności G-Suite dla Szkół i Uczelni.

Przeglądanie informacji i usuwanie ich na prośbę rodziców

Rodzice użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą uzyskać dostęp do danych osobowych swojego dziecka lub poprosić szkolnego administratora o ich usunięcie. Szkolni administratorzy mogą za pomocą dostępnych metod umożliwić rodzicom wgląd w dane lub je usunąć. Jeśli rodzice chcą nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o dziecku, mogą poprosić administratora o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Wytyczne dla administratorów dotyczące sposobu wykonania powyższych czynności są dostępne w Centrum pomocy G-Suite.

Interpretacja sprzecznych warunków

Te Informacje mają na celu dostarczenie najważniejszych informacji o zbieraniu i używaniu danych użytkowników G-Suite dla Szkół i Uczelni, i są zgodne z Polityką prywatności Google oraz Umową G-Suite dla Szkół i Uczelni, gdzie podane są dodatkowe przykłady i wyjaśnienia. Jeśli zaistnieje sprzeczność warunków, na przykład w przypadku ograniczeń dotyczących reklam w G-Suite dla Szkół i Uczelni, obowiązywać będą kolejno Umowa G-Suite dla Szkół i Uczelni (wraz ze zmianami), niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności i Polityka prywatności Google.

Kontakt z nami

W przypadku pytań związanych z zarządzaniem kontami G-Suite dla Szkół i Uczelni lub używaniem danych osobowych, prosimy skontaktować się z administratorem konta G-Suite dla Szkół i Uczelni. Informacje na temat naszych metod można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G-Suite dla Szkół i Uczelni. Więcej informacji na temat prywatności oraz produktów i usług Google można znaleźć w Narzędziu do rozwiązywania problemów związanych z prywatnością. Administratorzy G-Suite dla Szkół i Uczelni mogą skontaktować się z Google w sprawie niniejszych Informacji, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy po zalogowaniu się na swoje konto administratora.

Google

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-253-0000

 

 

Powyższe informacje znajdują się na stronie:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html