Polityka prywatności

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas sprawą niezwykłej wagi. Dlatego strona internetowa www.salezy.pl nie przetwarza żadnych danych osobowych swoich użytkowników.

Administratorem danych przetwarzanych na stronie jest:
Salezjańska Szkoła Podstawowa
ul. Adama Mickiewicza 35 A
05-120 Legionowo.

Strona może wykorzystywać pliki cookies w celach statystycznych oraz dla zapewnienia możliwości autoryzacji użytkowników administrujących witryną. Pliki te mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Stosujemy głównie pliki cookie niezbędna dla funkcjonowania witryny.

Podczas użytkowania witryny serwer, na którym zainstalowana jest strona, pobiera informacje o adresie IP, z którego nawiązywane jest połączenie oraz o wersji systemu operacyjnego i przeglądarki używanej do połączenia. Dane te są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa strony. Mogą również zostać wykorzystane w celach statystycznych.

Ponadto w celach statystycznych strona może wykorzystywać narzędzia analityczne, np. Google Analytics. Ma to na celu dostarczenie większej ilości informacji statystycznych o odwiedzających użytkownikach. Zebrane w ten sposób dane są całkowicie anonimowe.