OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH

Zapewne wyniki egzaminów nie opisują w pełni szkoły i nie są jedynym wyznacznikiem tego jaka ona jest. Jednak są jednym z głównych elementów, branych pod uwagę przez rodziców poszukujących dobrej szkoły dla swoich dzieci. 

EÓ_2022

W tym materiale chcemy pokazać Państwu jak kształtują się wyniki osiągane przez uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego na przestrzeni ostatnich lat. 

Oczywiście, jak napisaliśmy we wstępie, wyniki egzaminów nie opisują w pełni szkoły i nie są jedynym wyznacznikiem tego jaka ona jest, szczególnie kiedy odnosimy się do szkół salezjańskich. Tu stawiamy na wiarę, towarzyszenie uczniowi, bezpieczeństwo, życzliwość, otwartość i szacunek. Należy jednak pamiętać, że wyniki egzaminów zewnętrznych, rankingi szkół są równie ważne. Dlaczego? Rodzice poszukują szkoły, która zapewni klimat radości i życzliwości, bezpieczeństwo jak również wysokie standardy kształcenia.

Osiągnięcie tak wysokich wyników jest niewątpliwie dowodem na to, że mimo zmian zachodzących w oświacie oraz trudności ostatnich lat takich jak pandemia udaje nam się wspólnie  przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych i sprostać różnym wyzwaniom. 

Salezjańska Szkoła Podstawowa istnieje od pięciu lat i po raz kolejny może poszczycić się bardzo wysokimi średnimi wynikami osiąganymi przez uczniów w naszym powiecie. Od lat plasujemy się w pierwszej trójce szkół, w których uczniowie uzyskują najwyższe średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

Potwierdzają to Rankingi zewnętrzne, w tym Ranking Wasza Edukacja, która analizuje wyniki szkół podstawowych:

133 miejsce (1 w Legionowie) na 9112 szkół podstawowych, które ujęto w rankingu w 2022r.;

232 miejsce (3 w Legionowie) na 10 306 szkół podstawowych, które ujęto w rankingu w 2023r.;

453 miejsce (2 miejsce w Legionowie) na 10 735 szkół podstawowych, które ujęto w rankingu 2 2024r.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące istnieje od 1 września 1998 r. i od początku swojego istnienia wyniki osiągane przez absolwentów są bardzo dobre o czym świadczą analizy egzaminów zewnętrznych publikowane przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną czy Edukacyjną Wartość Dodaną. Możemy się pochwalić brązowymi, srebrnymi i złotymi tarczami, które każdego roku zostają przyznane w Rankingu Najlepszych Liceów OgólnokształcącychWarto wiedzieć, że w Rankingu Maturalnym, w którym uwzględnia się tylko 200 najlepszych szkół w kraju,  uzyskujemy również wysokie lokaty. W ostatnim roku szkolnym uzyskaliśmy bardzo wysoką bo 183 pozycję. W Rankingu Wojewódzkim nasza szkoła uplasowała się na 54 miejscu – co nas ogromnie cieszy, z tej racji że województwo mazowieckie to największy ośrodek edukacyjny w Polsce.

Złota Tarcza to dla szkoły powód do dumy. Tegoroczna nagroda cieszy tym bardziej, że od marca 2020 r. szkoły realizowały kształcenie na odległość. Wprowadzone przez naszą szkołę rozwiązania pracy online, wdrożenie systemu G Suite dla edukacji sprawdziły się. Uczniowie przez cały czas kształcenia na odległość realizowali podstawę programową, a efektem tej pracy są bardzo wysokie wyniki z matury i w rezultacie wysoka pozycja szkoły w Rankingach Perspektyw.