ZAPROSZENIE DO ODWIEDZANIA NOWEJ SZKOLNEJ WITRYNY - WOLONTARIAT

wolontariat ZSS

Zapraszam do odwiedzania nowej witryny poświęconej pracy naszego Salezjańskiego Wolontariatu na przestrzeni ostatnich 2 lat. Młodzież jest bardzo aktywna społecznie. Witryna będzie cały czas aktualizowana.

Salezjański Wolontariat jest ważnym elementem, niezwykle cennym i istotnym w procesie prewencji przebywającej tu młodzieży. Praca wolontariuszy oprócz pomocy niesie ze sobą naukę wrażliwości i tolerancji wobec innych, uczy otwartości i szacunku do drugiego człowieka.

Wolontariusze to osoby, które nieustannie uczą się bycia lepszym człowiekiem, człowiekiem empatycznym, otwartym na świat, a zwłaszcza na ludzi cierpiących. Wartości, które pogłębiają i których się uczą przenoszą do swoich środowisk i rodzin, dając w ten sposób świadectwo o tym, że bezinteresowna służba wobec drugiego człowieka, zwłaszcza okaleczonego przez życie, w różny sposób staje się priorytetem i zadaniem dla każdego z nas, jest wezwaniem dla świata tak bardzo obojętnego na zło, nacechowanego egoizmem. Wolontariusze wiedzą, że dając, zawsze otrzymuje się coś w zamian. Nie są to pieniądze czy inne dobra materialne, ale wartość niewymierną czyli ludzką przyjaźń, serce i dobre słowo, najczęściej połączone z przepięknym uśmiechem szczęścia ludzi, którzy z utęsknieniem czekają na ich obecność. Wolontariat to tak naprawdę wielka przygoda, przygoda ludzkich serc, które wzajemnie się potrzebują. I nasi wolontariusze wiedzą, że warto pomagać.

Autor: Joanna Rogala - Opiekunka Szkolnego Wolontariatu

ZAPRASZAMY NA SZKOLNĄ WITRYNĘ WOLONTARIATU