OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

1. Dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie poszukuje na cały etat nauczyciela wspomagającego do pracy z dzieckiem (klasa czwarta) w celu:

- prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;

- wspomagania nauczycieli w doborze form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

- wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na maila: zss.legionowo@gmail.com
i kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 22 784 31 77 lub 664 763 088).

2. Dyrektor Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Legionowie poszukuje nauczyciela matematyki, w wymiarze 15 godzin, w tym matematyki z rozszerzeniem.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na maila: zss.legionowo@gmail.com
i kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 22 784 31 77 lub 664 763 088).

3. Dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie poszukuje nauczyciela przyrody na 2 godziny w tygodniu.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na maila: zss.legionowo@gmail.com
i kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 22 784 31 77 lub 664 763 088).

4. Dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie poszukuje nauczyciela języka angielskiego na 9 godzin w tygodniu, do pracy z dziećmi w klasach I-III.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV na maila: zss.legionowo@gmail.com
i kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel. 22 784 31 77 lub 664 763 088).