Dzień Dziedzictwa Latynoskiego

Durante el día de ayer, 12 de octubre, celebramos el día de la Hispanidad, un día muy importante no solo en España, sino también en todos los países de habla hispana de América Latina.
Wczoraj, 12 października, obchodziliśmy Dzień Dziedzictwa Latynoskiego, bardzo ważny dzień nie tylko w Hiszpanii, ale także we wszystkich hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej.

Dzień Dziedzictwa Latynoskiego

Durante el día de ayer, 12 de octubre, celebramos el día de la Hispanidad, un día muy importante no solo en España, sino también en todos los países de habla hispana de América Latina.

En este día se celebra la Fiesta Nacional de España, también llamada Día del Descubrimiento de América, Día de la Raza o Día de la Hispanidad. También se celebra en otros países como el Día Mundial de España, el Día de la Raza Española o el Día de la Raza.

La festividad conmemora el encuentro de dos mundos, es decir, Europa y América, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón.

Los alumnos de sexto curso, séptimo y octavo prepararon presentaciones sobre algunos países de América Latina. Cada clase fue dividida en varios grupos, y a cada grupo le tocó un país de habla hispana diferente que previamente habíamos sorteado.

En cada presentación podemos encontrar las características más importantes de cada país: fiestas nacionales, gastronomía, cultura, historia, gente, lugares de interés, monumentos, sitios turísticos más importantes y diferentes datos curiosos.

El trabajo fue hecho en grupo durante las horas de clase de español, y podemos encontrar información tanto en español como en polaco.

Durante la presentación en la sala cada grupo se dividió: una persona hablaba en español, mientras la otra traducía en polaco.

Algunos datos de interés sobre el español:
1) el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, después del chino mandarín.
2) Más de 580 millones de personas hablan español en el mundo.
3) El español es la seunda lengua más utilizada en Wikipedia, Facebook, Linkedln y Twitter.

Algunos datos de interés sobre España:
1) España es el tercer país más turístico del mundo, superado únicamente por Francia y Estados Unidos.
2) Es el tercer país con más sitios Patrimonio de la Humanidad, por detrás de Italia y China.
3) La mayor reserva ecológica de Europa está en España: el parque nacional de Doñana.


TŁUMACZENIE:

Wczoraj, 12 października, obchodziliśmy Dzień Dziedzictwa Latynoskiego, bardzo ważny dzień nie tylko w Hiszpanii, ale także we wszystkich hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej.

W tym dniu obchodzone jest Święto Narodowe Hiszpanii, nazywane również Dniem Odkrycia Ameryki, Dniem Kolumba czy Dniem Hiszpańskości. Obchodzone również w innych krajach jako Dzień Świata Hiszpańskiego lub Dzień Rasy Hiszpańskiej czy Dzień Kolumba.

Święto upamiętnia spotkanie dwóch światów czyli Europy i Ameryki, które dokonało się 12 października 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba.

Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych przygotowali prezentacje na temat wybranych krajów Ameryki Łacińskiej. Każda klasa została podzielona na kilka grup, a każda grupa otrzymała inny, wylosowany przez nas wcześniej kraj hiszpańskojęzyczny.

W każdej prezentacji możemy znaleźć najważniejsze cechy każdego kraju: święta narodowe, gastronomię, kulturę, historię, ludzi, ciekawe miejsca, zabytki, najważniejsze atrakcje turystyczne i różne ciekawostki.

Praca odbywała się w grupach podczas godzin zajęć z języka hiszpańskiego, a informacje znajdziemy zarówno w języku hiszpańskim, jak i polskim.

Podczas prezentacji na sali każda grupa została podzielona: jedna osoba mówiła po hiszpańsku, druga tłumaczyła po polsku.

Kilka interesujących faktów na temat języka hiszpańskiego:
1) Hiszpański jest drugim językiem ojczystym na świecie pod względem liczby użytkowników, po chińskim mandaryńskim.
2) Ponad 580 milionów ludzi na świecie mówi po hiszpańsku.
3) Hiszpański jest najczęściej używanym drugim językiem na Wikipedii, Facebooku, LinkedIn i Twitterze.

Kilka ciekawostek o Hiszpanii:
1) Hiszpania jest trzecim najbardziej turystycznym krajem na świecie, ustępując jedynie Francji i Stanom Zjednoczonym.
2) Jest to trzeci kraj z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa kulturowego, po Włoszech i Chinach.
3) Największy rezerwat ekologiczny w Europie znajduje się w Hiszpanii: park narodowy Doñana.

autor: p. Ruben Lopez Fernandez - nauczyciel języka hiszpańskiego