REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP - KLASY IV-VIII 2023/24

Podobnie jak w ubiegłych latach, po pierwszym terminie rekrutacji (zakończonej 9 maja), Salezjańska Szkoła Podstawowa w Legionowie prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas I - VIII. Potrwa ona do 22 sierpnia 2023 r. Zapraszamy rodziców i kandydatów do zapoznania się z zasadami naboru i ustalonymi datami. Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie do końca czerwca oraz od 24 lipca do 4 sierpnia br. uwzględniając czas pracy szkoły. Zachęcamy do kontaktu z nami i pozostajemy do Waszej dyspozycji – salezjańska szkoła czeka na Was. Prosimy też odwiedzać naszą stronę: salezy.pl

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas IV-VIII na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

od 10 maja

do końca czerwca

 

oraz

 

od 24 lipca

do 4 sierpnia

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

 

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Ø  Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia.

Ø  Dwie fotografie.

Ø  Opinia / orzeczenie wydane przez PPP

     (dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy – przy składaniu dok. przed 23 czerwca br. lub kopia aktualnego świadectwa – przy składaniu dok. po 23 czerwca br.

Ø  oceny za I półrocze obecnej klasy – przy składaniu dok. przed 23 czerwca br.

Ø  Opinia obecnego wychowawcy.

Ø  Opinia obecnego katechety szkolnego.

Ø  Inne dokumenty wskazane przez dyrektora w szczegółowych procedurach związanych z naborem do szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

od 10 maja

do 23 czerwca

oraz

26 – 31 lipca,

16 – 21 sierpnia

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy będzie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

21 sierpnia

Weryfikacja wymaganych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

22 sierpnia

(przed południem)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału dostępny na stronie szkoły)

24 sierpnia,

do godziny 10:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

24 – 25 sierpnia,
do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

28 – 29 sierpnia,
w godz. ustalonych
z sekretariatem

Podpisanie Umowy o nauczanie.