REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP - KLASY I-III 2023/24

Podobnie jak w ubiegłych latach, po pierwszym terminie rekrutacji (zakończonej 9 maja), Salezjańska Szkoła Podstawowa w Legionowie prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas I - VIII. Potrwa ona do 22 sierpnia 2023 r. Zapraszamy rodziców i kandydatów do zapoznania się z zasadami naboru i ustalonymi datami. Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie do końca czerwca oraz od 24 lipca do 4 sierpnia br. uwzględniając czas pracy szkoły. Zachęcamy do kontaktu z nami i pozostajemy do Waszej dyspozycji – salezjańska szkoła czeka na Was. Prosimy też odwiedzać naszą stronę: salezy.pl

Rekrutacja uzupełniająca do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas I-III na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

od 10 maja

do końca czerwca

 

oraz

 

od 24 lipca

do 4 sierpnia

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

 

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,

Ø  Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Dwie fotografie,

Ø  Opinie/orzeczenia wydane przez PPP
(dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

Ø  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole),

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy – przy składaniu dok. przed 23 czerwca br.

lub kopia aktualnego świadectwa – przy składaniu dok. po 23 czerwca br.
(dla kandydatów do klasy II - III),

Ø  Opinia wychowawcy
(dla kandydatów do klas II - III),

Ø  Opinia katechety
(dla kandydatów do klasy II - III),

Ø  Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

od 10 maja

do 23 czerwca

oraz

26 - 31 lipca,

16 - 21 sierpnia

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

 21 sierpnia

Weryfikacja wymaganych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

22 sierpnia

(przed południem)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału jest dostępny na stronie szkoły)

24 sierpnia,

do godziny 10:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

 24 – 25 sierpnia,

do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

28 - 29 sierpnia,
w godz. ustalonych
z sekretariatem

Podpisanie Umowy o nauczanie.