ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ

W nocy z  22 na 23 STYCZNIA 1863 z hasłami RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ i trójdzielnym herbem z ORŁEM, POGONIĄ I ARCHANIOŁEM niewiele ponad 6 tys. powstańców ruszyło przeciwko największej armii świata. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/obchody-160-rocznicy-powstania-styczniowego

Na stronie https://powstanie1863-64.pl/ czytamy:

Powstanie 1863–1864 było najdłuższym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej, zaangażowali się w nie przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Odcisnęło się mocno na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który przypomina tamten czas i wprowadza nas w klimat tamtych wydarzeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=6F5UDO-rTh0&t=98s

Rys historyczny w raz z kalendarium oraz innymi ciekawymi informacjami dotyczącymi Powstania Styczniowego można znaleźć na stronie:

https://powstanie1863-64.pl/