Zuzanna Zimin - laureatką olimpiady innowacji technicznych 2022

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zuzanna Zimin została laureatką OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI. 

https://www.pzswir.pl/olimpiada

Olimpiada została zorganizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Uczestnicy tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczniów szkół średnich walczyli o tytuł Młodego Innowatora w roku szkolnym 2021/2022. 

Cieszymy się, że tegoroczna maturzystka naszej szkoły wraz z zespołem wzięła udział w tej szczególnej Olimpiadzie.

Zuzanna wraz z dwoma kolegami, pod kierunkiem Pani Magdaleny Jasińskiej - nauczycielki matematyki, fizyki i chemii, przygotowała pracę zatytułowaną:

Smart feather - biomimetyczny czujnik naporu cieczy lub gazu do zastosowania w dronach.

Gratulujemy ZESPOŁOWI tego sukcesu! 

Jak czytamy na stronie PZSWiR:

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

https://www.pzswir.pl/olimpiada

Dyrekcja szkoły