REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP KLASY I-III 2021/22

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS I - III W LEGIONOWIE

 

Rekrutacja I-III SSP

Rekrutacja uzupełniająca do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas I-III na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły:

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

od 9 sierpnia  do  16 sierpnia do godziny 14:00

 1. Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

          (przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,
 • Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,
 • Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • Dwie fotografie,
 • Opinie/orzeczenia wydane przez PPP, (dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),
 • Kopia świadectwa z poprzedniej klasy (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Opinia wychowawcy (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Opinia katechety (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole)
 • Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 1. Pozostałe formalności.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (300 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich (opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców),
 • Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 17 do 23 sierpnia 

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły (termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji).
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

24 sierpnia

 1. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

25 sierpnia, do godziny 14:00

 1. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 26 do 27 sierpnia, do godziny 14:00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie w sekretariacie szkoły.
 2. Podpisanie Umowy o nauczanie.

Pozostałe informacje, znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.