POWRÓT DO SZKOŁY_WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS

Ogromnie się cieszymy, że niebawem spotkamy się w szkole. To długo wyczekiwany przez nas moment. Od 4 maja uczniowie klas Ia i IIa znowu są razem w klasie ze swoimi wychowawczyniami i nauczycielami. W następnych tygodniach kolejne grupy uczniów powrócą do szkoły. Przed nami zasłużony odpoczynek od komputerów, monitora, kamerek i pracy na odległość.  To czas na to, aby zadbać o swoje zdrowie, relacje oraz bezpieczeństwo. Dobrze, że wracamy! 

 

5 maja 2021_Ia_IIa_SSP

Rozumiemy też, że powrót do pracy stacjonarnej nie będzie łatwy. Jednak chcemy, "aby ostatnie tygodnie zajęć dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021 przyniosły naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom satysfakcję z pokonania trudów zdalnego nauczania, radość z osobistych kontaktów oraz zadowolenie z osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu."

Harmonogram pracy w systemie hybrydowym został przesłany wszystkim Rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem e-dziennika. 

MEiN przygotowało dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów dokument, który dotyczy zasad bezpieczeństwa sanitarnego w szkole. Wszystkim nam będzie zależało na tym, aby nie doszło do zakażeń wśród uczniów i nauczycieli. Bardzo prosimy zatem o zapoznanie się z WYTYCZNYMI MEiN, MZ i GIS. Na podstawie tych wytycznych powstanie zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie realizacji zadań szkoły w czasie epidemii. 

Wytyczne znajdziemy tu: https://www.salezy.pl/pl/node/75

Zarządzenie niebawem pojawi się tu: https://www.salezy.pl/pl/node/62

Do zobaczenia!

Dyrekcja szkoły