REKRUTACJA DO SSP KLASY IV-VIII 2021/22

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS IV - VIII W LEGIONOWIE.

UWAGA! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW DO KLAS IV i V! 

REKRUTACJA SSP

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas IV-VIII na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły:

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

od 1 lutego  do  19 marca (z możliwością przedłużenia do 30 KWIETNIA), do godziny 14:00 

1.     Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

          (przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

     Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

     Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

     Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia.

     Dwie fotografie.

     Opinia / orzeczenie wydane przez PPP.

     Kopia świadectwa z poprzedniej klasy.

     Opinia obecnego wychowawcy.

     Opinia obecnego katechety szkolnego.

     Oceny za pierwsze półrocze obecnej klasy (nabór w drugim półroczu).

     Inne dokumenty wskazane przez dyrektora w szczegółowych procedurach związanych z naborem do szkoły. 

2.     Pozostałe formalności. 

       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (300 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich (opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców),

       Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 22 do 31 marca (z możliwością przedłużenia do 30 KWIETNIA) 

1.     Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

od 1 do 30 kwietnia 

2.     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wymaganych dokumentów. 

od 3 do 5 maja 

3.     Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

10  maja, do godziny 14:00

4.     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 10 do 14 maja, do godziny 14:00

5.     Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie w sekretariacie szkoły.

 6.     Podpisanie Umowy o nauczanie (termin zostanie podany później).

 

Pozostałe informacje, znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.