REKRUTACJA DO SSP KLASY I-III 2021/22

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS I - III W LEGIONOWIE

UWAGA! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW DO KLAS I-III!

REKRUTACJA SSP

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas I-III na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły:

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

od 1 lutego  do  19 marca (z możliwością przedłużenia do 30 KWIETNIA) do godziny 14:00

 1. Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

          (przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,
 • Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,
 • Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • Dwie fotografie,
 • Opinie/orzeczenia wydane przez PPP, (dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),
 • Kopia świadectwa z poprzedniej klasy (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Opinia wychowawcy (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Opinia katechety (dla kandydatów do klasy II – III),
 • Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.
 1. Pozostałe formalności.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (300 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich (opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców),
 • Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

do  30 kwietnia, do godziny 14:00

 •  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole)

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 22 do 31 marca (z możliwością przedłużenia do 30 KWIETNIA)

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły (termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji).

od 1 do 30 kwietnia

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

od 3 do 5 maja

 1. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

10  maja, do godziny 14:00

 1. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 10 do 14 maja, do godziny 14:00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie w sekretariacie szkoły.
 2. Podpisanie Umowy o nauczanie (termin zostanie podany później).

Pozostałe informacje, znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.