BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkoły oraz harmonogramem działań szkoły na najbliższy czas. 

https://www.gov.pl/web/edukacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

niebawem rozpoczniemy naukę i pracę w naszej szkole. Mamy nadzieję, że po trudach ostatnich miesięcy, związanych z epidemią, spotkamy się "na żywo" w murach szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jak będzie wyglądał plan działań na najbliższy czas? Poniżej przedstawiamy projekt harmonogramu pracy szkoły. Pamiętajmy, że aktualna sytuacja w obszarze oświaty (powrotu do szkół), jest bardzo dynamiczna i intensywnie się zmienia, dlatego nasz harmonogram może ulegać zmianom. Wszystkie podejmowane przez nas decyzje i zmiany w harmonogramie pracy na najbliższy czas będą wynikały z otrzymywanych przez szkołę wytycznych, zarządzeń, rozporządzeń MEN, MZ, GIS oraz Organu Prowadzącego. Na ten czas planujemy:

17.08.2020 - poinformowanie nauczycieli, pedagoga i logopedy szkolnego o planie działań dla rady pedagogicznej (harmonogram zostanie przesłany do wszystkich nauczycieli i specjalistów drogą mailową), 

18.08.2020 - spotkania zespołów przedmiotowych (ustalenie przez zespoły terminów spotkań, formy spotkań, planu pracy, przygotowanie dokumentów) o godz. 10.00, 

18 - 21.08.2020 - wykaz podręczników zostanie umieszczony na stronie szkoły po konsultacjach i ustaleniach w zespołach przedmiotowych,

19.08.2020 - spotkanie zespołu wychowawców o godz. 10.00,

24.08.2020 - rada pedagogiczna organizacyjna o godz. 10.00, 

24.08.2020 - rekrutacja - zapraszamy Rodziców uczniów przyjętych w celu podpisania umowy ze szkołą w dniach od 24.08 do 28.08.2020,

25.08.2020 - rada pedagogiczna - szkolenie dla nauczycieli o godz. 10.00, 

26.08.2020 - rada pedagogiczna - szkolenie dla nauczycieli o godz. 10.00, 

26.08.2020 - rekrutacja - sprawdzian umiejętności dla kandydatów do SSP o godz. 12.00,

01.09.2020 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w kościele pw. św. Jana Kantego w Legionowie - godzina Mszy św. zostanie podana w późniejszym terminie,

01.09.2020 - spotkania NOWYCH klas z wychowawcami (po Mszy św.),

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie www.salezy.pl.

Prosimy również o systematyczne śledzenie strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W oparciu o przesłane dokumenty z ww. instytucji oraz dokumenty z Organu Prowadzącego (rozporządzenia, zarządzenia i wytyczne) tworzymy regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w ZSS na rok szkolny 2020/2021, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia. 

Na ten czas i na najbliższe tygodnie sierpnia życzymy Państwu bezpiecznego odpoczynku i korzystania z wakacyjnej aury! 

Pozdrawiamy serdecznie,

Dyrekcja szkoły 

https://www.gov.pl/web/edukacja