Dziękujemy za 1%

Szczere podziękowania kierujemy tym wszystkim, którzy podzielili się z nami 1 %

 

 

 

W roku 2018 z 1% otrzymaliśmy 3427 zł.

Środki te w całości zostały przekazane na zakup odpowiedniego sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu robotyki.

Od października 2019 roku przewidziane są zajęcia z robotyki dla dzieci z nauczania początkowego oraz dla starszych, którzy włączą się w tok takich zajęć.

Ogromne podziękowania w imieniu przede wszystkim młodzieży, która będzie rozwijać swoje umiejętności cyfrowe!

 

Prosimy i zachęcamy do podzielenia się z nami 1 %

Dane do przekazania 1 %