Podziękowania

Samorząd i Wolontariat Zespołu Szkół Salezjańskich składa ogromne podziękowania wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom za przekazane dary dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie.

Siostry Urszulanki z Gandino wraz z Pracownikami i Podopiecznymi Domu Samotnej Matki przekazały naszej wspólnocie szkolnej PODZIĘKOWANIE za zbiórkę darów. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wspomóc potrzebujące Mamy i Dom Sióstr Urszulanek. Podziękowanie publikujemy dla wszystkich ofiarodawców.