SLO Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/20

 

30 marca 2019 o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców do trzyletniego i czteroletniego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich ul. A. Mickiewicza 35A

 

HARMONOGRAM NABORU

HARMONOGRAM I KRYTERIA NABORU DO SLO ostatnio dodane

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SLO

ANKIETA PERSONALNA

PREZENTACJA KANDYDATA

 

ZASADY TWORZENIA ODDZIAŁÓW KLASOWY

PROFILE I ODDZIAŁY KLASOWE

 

LICEUM TRZYLETNIE

PROPONOWANE PROFILE I PRZEDMIOTY ROZSZERZANE

HUMANISTYCZNY MAT - GEO PROMEDYCZNY PRZEDMIOTY ŚCISŁE

J. POLSKI

HISTORIA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. ANGIELSKI

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

FIZYKA

MATEMATYKA

INFORMATYKA

26* 19* 20*

 13*

* LICZBA CHĘTNYCH DO DANEGO PROFILU

.

LICEUM CZTEROLETNIE

PROPONOWANE PROFILE I PRZEDMIOTY ROZSZERZANE

HUMANISTYCZNY MAT - GEO PROMEDYCZNY PRZEDMIOTY ŚCISŁE PRZEDMIOTY ŚCISŁE

J. POLSKI

HISTORIA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. ANGIELSKI

BIOLOGIA

CHEMIA

 

CHEMIA

FIZYKA

 

MATEMATYKA

FIZYKA

 

22* 19* 33* 7*

19*

* LICZBA CHĘTNYCH DO DANEGO PROFILU

W wyniku sugestii ze strony rodziców została umieszczona propozycja profilu PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH: MATEMATYKA-FIZYKA

.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą "Zajęć pozalekcyjnych"

oraz zakresem wykorzystania "Technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym".

 

PRZYPOMNIENIE ZASAD TWORZENIA ODDZIAŁÓW KLASOWYCH I PROFILI W PLIKU PONIŻEJ:

PROFILE I ODDZIAŁY KLASOWE