Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Zapraszamy Wspólnotę naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Nowy rok szkolny rozpoczniemy Mszą św., która odbędzie się o godz. 9.00 w parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie. Po zakończonej Mszy św. uczniowie klas Ia SSP, Ib SSP oraz IVa SSP wraz z nauczycielami przejdą do budynku szkoły, gdzie odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami. Rodziców uczniów tych klas prosimy, aby w czasie spotkań dzieci z wychowawcami, odebrali z sekretariatu szkoły:

- loginy i hasła do dziennika elektronicznego,

- loginy i hasła do szkolnej platformy GSuite,

- odebrali deklarację dla tych dzieci, które będą korzystać ze świetlicy szkolnej. 

Opiekę nad uczniami będą pełnili wychowawcy klas:

Ia SSP -  p. Anna Przybyłkowska,

Ib SSP -  p. Ewa Wójcik,

IVa SSP -  p. Marta Lipka.

Pozostali uczniowie po zakończonej Mszy św. udadzą się do domów. 

* Uczniów obowiązuje strój galowy.

Do zobaczenia!