ODBIÓR ŚWIADECTW, WYNIKÓW I INNYCH DOKUMENTÓW

zapraszamy ...
 

odbiór dokumentów

osoby, które nie mogły odebrać w wyznaczonym czasie świadectw, zaświadczeń, wyników egzaminów zewnętrznych po odbiór swoich dokumentów w okresie wakacyjnym w czasie pracy sekretariatu, szczegóły można znaleźć pod linkiem: https://www.salezy.pl/pl/node/608;

Przypominamy, że od osób upoważnionych do odbioru dokumentów wymaga się posiadania pisemnego upoważnienia i dowodu osobistego.