Od pasji do sukcesu! Gratulujemy OLIMPIJCZYKOWI!

Miło nam poinformować, iż uczeń Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego Kamil Karolak  został Laureatem XXXIV Olimpiady Filozoficznej. Kamil zdobył bardzo wysokie XIV miejsce ex aequo.

Kamil Karolak_uczeń klasy 3A3_SLO

Sukces naszego olimpijczyka jest tym wielki, że filozofia nie była przedmiotem szkolnym Kamila, a wielką pasją. Kamil wykonał ogrom pracy, samodzielnie przygotowując się do udziału w olimpiadzie i przystępując do jej kolejnych etapów. Dlatego cieszymy się, że trud i wkład pracy zostały nagrodzone. GRATULUJEMY!

Olimpiada filozoficzna z pewnością wymagała od naszego olimpijczyka ciężkiej pracy, regularnego analizowania lektur, pism, studiowania opracowań z zakresu filozofii. Olimpiada Filozoficzna składała się z trzech etapów:

- w pierwszym etapie uczestnicy mieli napisać pracę na jeden z wybranych tematów. Dla przykładu:

Kiedy i w jaki sposób indywidualne prawa (prawa człowieka) mogą zagrażać zdrowiu publicznemu?

Czy poznanie może odbywać się niezależnie od ciała? Rola ciała w poznaniu w świetle filozofii i badań kognitywistycznych.

Jak filozofia rozumie społeczne oddziaływanie sztuki?

Unde malum? Filozofowie starożytni o źródłach zła fizycznego i moralnego. Przedstaw na wybranych przykładach.

Czy rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do zepsucia, czy do poprawy obyczajów?

Czym jest pewność w poznaniu? Rozwiń temat w nawiązaniu do twórczości Leszka Kołakowskiego

Jaka jest rola metafor w poznaniu codziennym, naukowym i filozoficznym?

Jaką rolę, według filozofów, odgrywa egoizm w porządku historii?

Czy i w jaki sposób zmieniał się historycznie obraz Sokratesa jako filozofa?

- drugi etap składał się z dwóch części; pierwsza obejmowała egzamin z wiedzy dot. historii filozofii oraz logiki, druga polegała na napisaniu własnego eseju, w którym należało przedstawić  własne stanowisko i argumenty przemawiające za nim;

- trzeci etap polegał na obronie pracy z pierwszego etapu i interpretacji podanego fragmentu filozoficznego.

Zatem przygotowania i udział w olimpiadzie były z pewnością trudne, a każdy etap wymagał solidnego przygotowania i ogromu wiedzy. 

Kamil dodatkowo uzyskując tytuł Laureata jest zwolniony z egzaminu maturalnego z filozofii, uzyskując tym samym wynik 100 %.

Kamilu, składamy Ci serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Wspólnota szkolna.