REKRUTACJA DO SSP - KLASY I-III 2022/23

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO KLAS I - III W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W LEGIONOWIE.

Dni otwarte

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas I-III na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 

 

Luty

26

(sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 

 

Marzec

19

(sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 

 

Kwiecień

9

(sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 

 ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

od 14 lutego

do 29 kwietnia,
do godziny 14:00

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

 

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,

Ø  Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Opinie/orzeczenia wydane przez PPP
(dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

Ø  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole),

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy
(dla kandydatów do klasy II – III),

Ø  Opinia wychowawcy
(dla kandydatów do klasy II – III),

Ø  Opinia katechety
(dla kandydatów do klasy II – III),

Ø  Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (350 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich 

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

od 21 marca

do 29 kwietnia

(z możliwością przedłużenia)

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

do 29 kwietnia,

do godziny 14:00

 

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole)

 

od 25 do 29 kwietnia

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

między 4 a 6 maja

(planowany jest jeden dzień, po południu)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

(zakres materiału będzie dostępny na stronie szkoły do 31 marca)

10 maja,

do godziny 14:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 10 do 13 maja,
do godziny 14:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

 

 

Podpisanie Umowy o nauczanie.

(termin zostanie podany później)