ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły 6 września (wtorek) o godzinie 17.30 na spotkania organizacyjne z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami klas.

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na spotkania organizacyjne, które odbędą się 6 września 2022 r. w szkole wg. następującego harmonogramu:

 

17.30 - spotkanie  Rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego z ks. dyrektorem Krzysztofem Pawlukowskim w sali gimnastycznej (wejście od strony boiska);

ok. 17.45 - prezentacja dotycząca przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie";

ok. 17.50 - spotkania Rodziców z przedstawicielami firm, które będą prowadziły zajęcia dodatkowe w naszej szkole;

18.00 - spotkania Rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego z wychowawcami klas w następujących salach:

 

Ia - sala nr 16

Ib - sala nr 17

IIa - sala nr 13

IIIa - sala nr 12

IVa - sala nr 10

Va - sala nr 8

VIa - sala nr 27

VIIa - sala nr 9

VIIIa - sala nr 28

 

IVA SLO - sala nr 31

IVB SLO - sala nr 19

 

Zapraszamy,

Dyrekcja szkoły