REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP KLASY IV-V 2021/2022

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS IV - V W LEGIONOWIE

Rekrutacja uzupełniająca VI-V SSP

Rekrutacja uzupełniająca do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas IV-V na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły:

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

od 9 sierpnia  do  16 sierpnia do godziny 14:00

1.     Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

          (przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

⮚     Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

⮚     Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

⮚     Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia.

⮚     Dwie fotografie.

⮚     Opinia / orzeczenie wydane przez PPP.

⮚     Kopia świadectwa z poprzedniej klasy.

⮚     Opinia obecnego wychowawcy.

⮚     Opinia obecnego katechety szkolnego.

⮚     Oceny za pierwsze półrocze obecnej klasy (nabór w drugim półroczu).

⮚     Inne dokumenty wskazane przez dyrektora w szczegółowych procedurach związanych z naborem do szkoły. 

2.     Pozostałe formalności. 

⮚       Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (300 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich (opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców),

⮚       Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 17 do 23 sierpnia 

1.     Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

2.     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wymaganych dokumentów. 

24 sierpnia

3.     Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

25 sierpnia, do godziny 14:00

4.     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 26 do 27 sierpnia, do godziny 14:00

5.     Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie w sekretariacie szkoły.

6.     Podpisanie Umowy o nauczanie (termin zostanie podany później).

 

Pozostałe informacje, znajdziecie Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.