Jak należy postępować w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2

Plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

www.gov.pl