ZEBRANIA Z RODZICAMI W ZSS

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na spotkania organizacyjne z dyrektorem szkoły oraz z wychowawcami klas.

Foto: A.Filipowicz

Zapraszamy Rodziców na spotkania, które odbędą się w szkole wg. następującego harmonogramu:

27.08.2020 r.:

17.30 - spotkanie  Rodziców uczniów klas: Ia SSP, IIa SSP, IVa SSP z ks. dyrektorem Krzysztofem Pawlukowskim w sali gimnastycznej;

18.00 - spotkania Rodziców uczniów klas: Ia SSP (s.12), IIa SSP (s.11), IVa SSP (s.13) z wychowawcami; 

2.09.2020 r.:

17.30 - spotkanie  Rodziców uczniów klas: Va SSP, VIa SSP, VIIa SSP, VIII SSP z ks. dyrektorem Krzysztofem Pawlukowskim w sali gimnastycznej;

18.00 - spotkania Rodziców uczniów klas: Va SSP (s.9), VIa SSP (s.8), VIIa SSP (s.17), VIII SSP (s.31) z wychowawcami; 

4.09.2020 r.:

17.30 - spotkanie  Rodziców uczniów klas: IIA4 SLO, IIB4 SLO, IIA3 SLO, IIB3 SLO, IIIA3 SLO, IIIB3 SLO z ks. dyrektorem Krzysztofem Pawlukowskim w sali gimnastycznej;

18.00 - spotkania Rodziców uczniów klas: IA4 SLO (s.28), IIB4 SLO (s.32), IIA3 SLO (s.10), IIB3 SLO (s.29), IIIA3 SLO (s.15), IIIB3 SLO (s.16) z wychowawcami.

 

W tym roku, podczas spotkania będą nas obowiązywały wytyczne sanitarne. Bardzo prosimy o zastosowanie się do następujących zaleceń:

1. w spotkaniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe,

2. Rodzice przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce,

3. Rodzice podczas spotkania z ks. dyrektorem oraz z wychowawcami mają założone maseczki (lub przyłbice),

4. prosimy o zachowanie dystansu społecznego podczas pobytu w szkole.

 

Zapraszamy,

Dyrekcja szkoły