Odbiór zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy absolwentów klasy VIIIa Salezjańskiej Szkoły Podstawowej po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 3 sierpnia 2020 r.

 

sdb

Zaświadczenia będą wydawane od godz. 9.00

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Absolwenci SSP będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali. 

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 31 lipca 2020 od godz. 10.00. 

Loginy i hasła zostały przesłane uczniom przez wychowawcę i są do wglądu na koncie w librusie.