Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Wystartował nabór - zgłoszenia do 11 września

https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor

Chciałbyś wyrazić swoją opinię w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, przedstawić swoją propozycję zmian i rozwiązań w kwestiach dotyczących edukacji. Może warto pomyśleć w takim razie o wzięciu udziału w naborze do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej  przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

O szczegółach można przeczytać na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor