ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW SSP

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej odbędzie się 26 czerwca 2020 r. Zapraszamy po odbiór świadectw.  

zakończenie roku szkolnego

W tym roku szkolnym, w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną, rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa przebywania na terenie szkoły oraz z harmonogramem dnia:

  • uczniowie wchodzą i wychodzą do/ze szkoły zielonymi drzwiami (od strony szatni);
  • uczniowie wchodzą o wyznaczonej w harmonogramie godzinie;
  • uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce (lub myją wodą z mydłem);
  • uczniowie przebywając przed szkołą oraz w szkole nie gromadzą się;
  • uczniowie po wejściu do budynku udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali, zajmują miejsca;
  • uczniowie przebywając w szkole mają na sobie maseczkę (lub przyłbicę) oraz rękawiczki;
  • po zakończonym spotkaniu z wychowawcą uczniowie opuszczają budynek szkolny;
  • na terenie szkoły obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego;
  • uczniowie, którzy odbiorą świadectwa w innym terminie proszeni są o przesłanie  wiadomości przez e-dziennik do wychowawcy klasy.

Rodzice, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniu uczniów z wychowawcą, proszeni są o poinformowanie o tym wychowawcy klasy, wysyłając wiadomość przez e-dziennik. Rodzice, którzy odbiorą świadectwa za swoje dzieci lub odbiorą je w innym terminie, również są proszeni o poinformowanie o tym wychowawcy klasy. 

Klasa

 Ia

 

IVa

Va

VIa

VIIa

VIIIa

Wychowawca

p.

Anna Przybyłkowska

p.

Małgorzata Nadworna

p.

Aneta Świderska

p.

Agnieszka Filipowicz

p.

Małgorzata Paderewska

p.

Piotr

Badura

Godzina

wejścia do szkoły

8.00

8.15

9.00

9.15

10.00

10.15

Miejsce spotkania

 

s. 11

s. 12

s. 13

s. 17

s. 16

s.8

Godzina

wyjścia ze szkoły

8.30

8.45

9.30

9.45

10.30

10.45