REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA_SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI_KLASY_V_VI_VII_VIII_SSP

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem sprawdzianu umiejętności dla kandydatów do klas V, VI, VII i VIII Salezjańskiej Szkoły Podstawowej oraz z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole podczas sprawdzianu. 

 

REKRUTACJA SSP

I. HARMONOGRAM

REKRUTACJA_SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI_KLASY_V_VI_VII_VIII_SSP

II. PROCEDURY PRZYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE 

Kandydaci oraz ich Rodzice wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej, przy boisku (białe drzwi).

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z niego.

2. Jeżeli kandydat/Rodzic ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast poinformuje o tym personel szkoły.

3. Na teren szkoły można wejść tylko w maseczce zakrywającej usta i nos.

4. Przy wejściu do szkoły, wyznaczony przez dyrektora pracownik może zmierzyć osobie wchodzącej temperaturę.

5. W dniu sprawdzianu kandydaci po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do sali gimnastycznej. Tam zostaną poinformowani przez wychowawców o dalszych procedurach i zasadach spotkania. Podczas sprawdzianu kandydaci korzystają ze swoich przyborów (informacja o przyborach w harmonogramie).

6. Na terenie szkoły należy utrzymywać dystans pomiędzy osobami: 

- 4 m2 na osobę;

- 2 m dystansu społecznego między osobami;

- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas sprawdzianu.

7. W sekretariacie, księgowości może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.