EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Salezjańskiej Szkole Podstawowej.

Drodzy Ósmoklasiści,  

przed Wami egzamin, który wiąże się z zakończeniem szkoły podstawowej. W tym roku, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z COVID-19, musimy w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników egzaminów zewnętrznych, które będą przeprowadzone na terenie naszej szkoły. W tym celu instytucje takie jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowały dokumenty, z którymi należy się zapoznać:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. 

Wytyczne dotyczące przeprowadzania i organizowania w 2020 r. egzaminów

Proszę Was o systematyczne śledzenie stron: MEN, CKE, OKE, strony naszej szkoły oraz o zapoznanie się z ww. dokumentami.