EGZAMIN MATURALNY

Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Bosko.

www.gov.pl

Drodzy Maturzyści,

przed Wami egzamin maturalny. W tym roku, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z COVID-19 musimy w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników egzaminów zewnętrznych, które będą przeprowadzone na terenie naszej szkoły. W tym celu instytucje takie jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowały dokumenty, z którymi należy się zapoznać:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. 

Wytyczne dotyczące przeprowadzania i organizowania w 2020 r. egzaminów

Informacja w sprawie egzaminów ustnych na egzaminie maturalnym 2020 

Proszę Was o systematyczne śledzenie stron: MEN, CKE, OKE oraz strony naszej szkoły.

Na stronie www.salezy.pl umieszczono HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO w zakładce SLO - Dokumenty - Harmonogram EM (oraz poniżej):

HARMONOGRAM EM

Proszę maturzystów o zapoznanie się z ww. dokumentami.