PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

www.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi egzaminów zewnętrznych. Szczegóły dotyczące egzaminów zewnętrznych, które odbędą się w naszej szkole, będą pojawiać się niebawem. 

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_250320200515%20Wytyczne%20dot%20egzamin%c3%b3w_n.pdf.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis