Wiązanka Przełożonego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”.

Czym jest wiązanka X następcy Księdza Bosko? Jaką drogę wskazuje nam ks. Ángel Fernández Artime na ten najbliższy rok i do czego zaprasza całą Rodzinę Salezjańską? Warto wiedzieć!

2020-Wiązanka ks. Angela Fernandeza Artime

"Wiązanka przedstawia pewien rodzaj zaproszenia, jakie kieruje Przełożony Generalny do całej Rodziny Salezjańskiej, zachęcając ją do podjęcia nowych dróg, ale zawsze na gruncie własnego charyzmatu. A poza tym w nadchodzącym roku, który wyznacza również koniec jego sześcioletniej kadencji, Przełożony Generalny chce w swojej Wiązance wskazać na spuściznę, którą należy zachować i dowartościować. (...)

“Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele” – to tytuł Wiązanki 2020, która zgłębia werset ewangeliczny: “Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”. Przełożony Generalny (...) przywołał różne sposoby i różne wyrażenia, za pomocą których Ksiądz Bosko zachęcał do wychowania ludzi młodych w taki sposób, by byli zaczynem bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata.

Następnie przeanalizował sukcesywnie liczne obszary owego bycia dobrymi chrześcijanami:

  • w życiu codziennym oświeconym wiarą,
  • w uważnym rozeznawaniu,
  • w gorliwości apostolskiej i ewangelicznej,
  • w duchowości autentycznie salezjańskiej,
  • w misjach ad gentes,
  • w odważnym wychodzeniu na peryferie i poza miejsca własnego komfortu...

A potem, w podobny sposób wskazał na priorytety i kryteria życia, jakimi powinni się kierować uczciwi obywatele na tym świecie: być dla młodzieży świadkami sprawiedliwości, solidarności, troski o najbardziej pokrzywdzonych, wychowując ludzi młodych do czynnego i odpowiedzialnego obywatelstwa i do służby na polu politycznym, odrzucając wszelką formę korupcji, troszcząc się o zmieniający się świat, stojący pod znakiem ruchów migracyjnych, i “wspólny dom”, zabiegając o skuteczne przestrzeganie Praw Człowieka...  

Wiązanka 2020 będzie następnie przedmiotem obrad i pogłębienia z odpowiedzialnymi za różne grupy Rodziny Salezjańskimi w czasie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które odbędą się w styczniu przyszłego roku w Turynie-Valdocco.

Komentarz wideo do Wiązanki 2020 jest dostępny na ANSChannel w różnych wersjach językowych."

http://www.infoans.org/pl/dzialy/wiadomosci/item/9473-sg-prezentacja-wiazanki-przelozonego-generalnego-na-rok-2020-polityka-ojcze-nasz