XII KONCERT CHARYTATYWNY PT. „DOBRO JEST DOBRE – KOLĘDY DO NIEBA” - BARDZO DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE!

Co roku Zespół Szkół Salezjańskich  w Legionowie organizuje koncert charytatywny dla najbardziej potrzebujących.

Tak też było w grudniu 2019 r. Jak mówi Wiktoria Rurka - tegoroczna maturzystka: „Wszyscy angażujemy się w działalność charytatywną, ponieważ chcemy zwrócić uwagę na istotne problemy, których społeczeństwo nie jest do końca świadome”. Na pewno uczniowie nie robią tego z pobudek egoistycznych, chęci zysków czy własnych interesów, ich działalność wynika jedynie z szczerej chęci niesienia pomocy bliźniemu.

I w tym roku kolejny raz bardzo chcieliśmy pomóc tak, jak umieliśmy i potrafiliśmy. Tym razem zbieraliśmy pieniążki na potrzeby Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie, prowadzonego przez Siostry Urszulanki. Już od 6 lat Siostry pomagają potrzebującym mamom, które doznały przemocy oraz dziewczętom opuszczonym. Wspierają je w najtrudniejszych chwilach i przygotowują do samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

W programie widzowie mogli obejrzeć:
1. „Koncert Kolęd i Pastorałek”, czyli najpiękniejsze polskie Kolędy i Pastorałki w wykonaniu wokalistek i wokalistów oraz całych klas z SSP i SLO.
2. Spektakl teatralny pt. „Grudniowa ciemna noc” w wykonaniu wolontariuszy z ZSS

Reżyserkami koncertu były: p. Joanna Rogala i p. Anna Przybyłkowska. Spotkanie uświetnił festiwal wypieków w wykonaniu wolontariuszy ZSS oraz uczniów klasy IIIa SLO. Podczas koncertu udało się zebrać ponad 2 tysięce złotych. Siostry oraz ich podopieczni wyrazili podziękowanie za wokalne i teatralne umiejętności wokalistów, wokalistek oraz aktorów, biorących udział w przedstawieniu, a także za dobre, oddane i szczodre serca. „Wiemy, że dobro powraca” – powiedziała na koniec Siostra Marzena – Dyrektor Domu Samotnej Matki w Legionowie.

Fot. Bogusław Krośkiewicz - dziękujemy <3

Fot. Joanna Rogala

Autor: Joanna Rogala - opiekunka szkolnego wolontariatu