UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW.

Autor: Joanna Rogala – wychowawca klasy 3ASLO

 

Miło mi poinformować, że już drugi raz z rzędu Stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrał mój uczeń i wychowanek Mateusz Chojnacki, uczeń klasy 3A Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Legionowie.

Uroczystość odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyńska 36. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom szczególnie uzdolnionym. Przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Mateuszowi jako wspólnota szkolna składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy za kolejny rok i tak piękne reprezentowanie naszej placówki w świecie dydaktyki, szkolnictwa i mediów. To wielka duma dla szkoły.