Dziękujemy za udział w akcji "Szkoła do hymnu!"

Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej przesyła nam podziękowanie za wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". 

Podziękowanie z MEN_Szkoła do hymnu!"