DZIĘKUJĄC WOLONTARIUSZOM Z KLASY 3ASLO I WCHODZĄC W MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD KOMUNIKACJI „PRZEZ ŻYCIE Z AAC”

Autor: Lilianna Sadowska – pedagog specjalny, organizatorka i mama Antoniny Sadowskiej (3ASLO)

 

18 października 2019r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Na terenie ogrodu nauczyciele z Przedszkola Specjalnego przy pomocy wolontariuszy z klasy 3A Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką wychowawcy p. Joanny Rogali zorganizowali grę terenową.

Była ona jednocześnie warsztatami dla naszych przyjaciół z partnerskich placówek. Podczas wycieczki dzieci zdobywały wiedzę na temat alternatywnych sposobów porozumiewania się. Poznawały podstawowe gesty, nauczyły się śpiewać za pomocą rąk, zobaczyły jak różne symbole dzieci wykorzystują, aby się porozumiewać, jak wyglądają książki do komunikacji i komunikatory oraz jak ich używać. Jednocześnie dzięki gościnności Ogrodu Zoologicznego dzieci mogły zobaczyć, że dzikie zwierzęta, choć, także nie mówią to fantastycznie porozumiewają się między sobą.
Możliwość komunikacji jest podstawową potrzebą każdego stworzenia, aby mogło rozwijać się właściwie i realizować swoje potrzeby. W naszym społeczeństwie jest wiele osób, które idą przez życie pomimo utrudnień jakimi są zaburzenia w porozumiewaniu się. Te osoby idą PRZEZ Z ŻYCIE Z AAC – czyli wykorzystują do porozumiewania się alternatywne bądź wspomagające metody komunikacji.
W październiku, który jest Międzynarodowym Miesiącem Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji pragniemy pokazać osobom z najbliższego otoczenia, dzieciom jak i zarówno dorosłym, jak wygląda porozumiewanie się osób niemówiących.
Pragniemy pokazać, że gest i obrazek mogą być słowem, ale chcemy również zwrócić uwagę, że komunikacja często zaczyna się dużo wcześniej. Komunikacja to spojrzenie, dotyk, postawa ciała. Komunikacja to często miłość, a miłość może być komunikacją.
W tym roku do udziału w naszej akcji zaprosiliśmy dwie grupy przedszkolne i jedną klasę pierwszą szkoły podstawowej (Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka, Przedszkole Miejskie z oddziałami integracyjnymi nr7 im. J. Korczaka, klasa I Szkoły podstawowej nr2 im. K. Makuszyńskiego). Chcemy przygotowywać dzieci do kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Chcemy, aby w przyszłości byli partnerami komunikacyjnymi dla naszych niepełnosprawnych wychowanków.
W tegoroczną akcję również mocno zaangażowaliśmy Starostwo Powiatowe w Legionowie. Podczas gry terenowej dzieci zdobędą materiały i pomoce, które pomogą im przeprowadzić szkolenia w poszczególnych działach starostwa powiatowego.
Wychowawcy grup uczestniczących w akcji będą kontaktowali się z działami starostwa (Referat Edukacji, Wydział Promocji i Kultury, Wydział Obsługi, Wydział Spraw Społecznych) aby ustalić termin szkolenia. Każda grupa będzie miała specjalne zadanie dla swojego wydziału, które przedstawiciele wydziałów będą prezentować podczas finału akcji.
Finał tegorocznej akcji Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji „Przez życie z AAC” odbędzie się 22 listopada 2019r. na Sali widowiskowej Urzędu Miasta. Podczas finału niemówiący uczniowie i absolwenci PZSiPS w Legionowie, wraz ze swoimi rodzinami zaprezentują przedstawienie teatralne „Król Lew” podczas którego do wypowiadania swoich kwestii będą używać komunikatorów. To będzie również czas, gdzie wszyscy będą mogli obejrzeć film stworzony z udziałem naszych dzieci, ich rodzin i nauczycieli Przedszkola Specjalnego o komunikacji. Podczas finału dowiemy się z prezentacji jak przebiegała akcja i będziemy mieli okazję nagrodzić aktorów i podziękować wszystkim zaangażowanym osobom.