ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

(zakładka utworzona 03.04.2019 r.)

ZASADY ORGANIZOWANIA "INNYCH ZAJĘĆ" W ZSS W LEGIONOWIE

ZASADY PROWADZENIA "INNYCH ZAJĘĆ"

OGÓLNE ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

1.   ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

2.  ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

3.  ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

.

OPISZ POSZCZEGÓLNYCH PROPOZYCJI KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

1.  p. Monika Dąbrowska   SLO   KOŁO PRZEDMIOTOWE  JĘZ. POLSKI   "SZEKSPIR NASZ WSPÓŁCZESNY"

2.  p. Katarzyna Mastalerczuk   SLO   "ZAJĘCIA FILMOZNAWCZE"

3.  p. Urszula Smuniewska   SLO   KOŁO LITERACKIE  "INSPIRACJE FILOZOFICZNE I RELIGIJNE W POEZJI"

4.  p. Agnieszka Walewska - Żurek   SLO   "KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO"

5.  p. Agnieszka Walewska - Żurek   SLO   "KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO"

6.  p. Anna Gogolewska   SLO  "HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ - POZNAĆ ŚWIAT, POZNAĆ SIEBIE"

7.  p. Elżbieta Piekarzewska   SLO   KOŁO GEOGRAFICZNE "CIEKAWI ŚWIATA"

8.  p. Patryk Pawlak   ZSS   "ZAJĘCIA TEATRALNE - SZKOLNY TEATR PoProstu"

9.  p. Agnieszka Filipowicz   SSP    "JĘZYK ANGIELSKI Z WYKORZYSTANIEM TIK"

10. p. Joanna Rogala   SLO   KOŁO BIOLOGICZNE "O CZŁOWIEKU NIECO WIĘCEJ"

11. p. Joanna Rogala   SLO   "MATURA NA SZÓSTKĘ"