Technologia informacyjna

(zakładka utworzona 03. 04. 2019 r.)

Zaplecze techniczne wykorzystywane w procesie rozwijania "umiejętności cyfrowych uczniów"

1. Dostęp do Szerokopasmowego Internetu w każdej sali lekcyjnej.

2. Komputer we każdej sali lekcyjnej.

3. Projektor multimedialny w każdej sali lekcyjnej.

4. Tablice interaktywne w 13 z 18 sal lekcyjnych.

5. Projektor, nagłośnienie, dostęp do internetu w sali teatralnej.

6. Pilotażowy program dla klasy 5 SSP(strona klasowa): praca z tabletem (film), praca w platformie G Suite for Education.

7. Akcesoria do prowadzenia zajęć z robotyki.

 

 

Elementy "Technologii informacyjnej"
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie edukacyjnym 

1.    p. Monika Dąbrowska

2.    p. Renata Dzida-Gardias

3.    p. Anna Gogolewska

4.    p. Barbara Łączyńska

5.    p. Patryk Pawlak

6.    p. Elżbieta Piekarzewska

7.    p. Urszula Smuniewska

8.    p. Wiesława Szaryńska

9.    p. Agnieszka Walewska-Żurek

10.  p. Agnieszka Filipowicz

11.  p. Joanna Rogala