REKRUTACJA DO SSP - KLASY IV-VIII 2023/24

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO KLAS IV - VIII W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  W LEGIONOWIE.

REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do klas IV-VIII na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie w dwóch etapach. Poniżej zamieszczamy szczegóły.

 

Kalendarium nie dotyczy uczniów obecnej III klasy Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

 

 
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE
 

5 Stycznia

 (czwartek, godz. 18:00) Jasełka
dla kandydatów i rodziców

4 Lutego

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

4 Marca

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 
ETAP I – POSTĘPOWANIE  KWALIFIKACYJNE
 

od 9 stycznia

do 28 kwietnia,
do godziny 14:00

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Ø  Zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia.

Ø  Dwie fotografie.

Ø  Opinia / orzeczenie wydane przez PPP.

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy.

Ø  Opinia obecnego wychowawcy.

Ø  Opinia obecnego katechety szkolnego.

Ø  Oceny za pierwsze półrocze obecnej klasy.
(nabór w drugim półroczu)

Ø  Inne dokumenty wskazane przez dyrektora w szczegółowych procedurach związanych z naborem do szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

 

Powyższe uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

 

od 13 marca

do 28 kwietnia

(z możliwością przedłużenia)

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy będzie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

od 26 do 28 kwietnia

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

 4 lub 5 maja

(planowany jest jeden dzień, po południu)

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału będzie dostępny na stronie szkoły do 24 marca)

9 maja,

do godziny 14:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

od 9 do 12 maja,
do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.
(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

 

Podpisanie Umowy o nauczanie.

(termin zostanie podany później)